Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Pengar

TULLRALSEN 2023 KLAR

Tull RALS 2023 på Tullverket är äntligen i hamn

Text: Ulf G Persson

Efter många om och men, är nu äntligen RALS 2023 kollektiva individförhandlingar klara, för samtliga avdelningar på Tullverket. Endast våra egna förhandlare själva återstår att förhandlas.

Retroaktivitet från 1 oktober 2023 gäller och alla nya löner ska vara utbetalda senast med junilönen.

Det tog exceptionellt lång tid att komma i mål, vilket vi anser beror brister i förberedelser i vissa delar och alltför långsam process innan förhandlingar kom igång. Vi kommer att utvärdera detta tillsammans med arbetsgivaren, för att åstadkomma förbättringar.

Förhandlingarna har dock skett i en god anda och med kompromissvilja hos båda parter.

Vi kommer så snart som möjligt att sätta igång processen för 2024 års RALS, som har brytpunkt den 30 september.