Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Tullrad 9

Tullrådet sammanträder

Tull Tullrådet sammanträder den 8 – 9 mars i Stockholm.

Text: TULL-KUST

På tullrådsmötet diskuteras aktuella verksamhetsfrågor.

Inbjudna gäster var den 8 mars GD Charlotte Svensson och tillförordnad överdirektör Bodil Taylor som deltog digitalt., och på plats den 9 mars chef för HR Arbetstidsenheten Tommy Karlsson och från HR Förhandlingsenheten Peter Martinson. Referat kommer inom kort.

Tullrad 10
Tullrad Peter Tommy