Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Vår på gång

Foto: Ulf G Persson

Tullrådet möttes i mars

Tull Årets första Tullråd hölls den 23 – 24 mars, i förbundskansliets lokaler i Gamla stan, i Stockholm.

Text: Elisabeth Eriksson

— Uppdaterad 13 apr. 2022

Några av de punkter och frågor som gicks igenom och diskuterades under Tullrådsdagarna var: 

  • Villkorsavtal
  • Arbetsmiljöfrågor
  • RALS
  • Det ansträngda personalläget på olika håll i Tullverket
  • Påverkansarbetet
  • Medlemsrekrytering
  • Konflikthanteringen och den översyn som ska göras under året
  • NOVUS-undersökningen
  • Hot- och vålduppdraget

Under en timme den första dagen var Jörgen Larsson, chef TLC och Niklas Athley, biträdande chef TLC med och informerade om TLC, Tullverkets Ledningscentral, bakgrunden till att den bildades samt hur de ser på framtiden.

Dag två hade vi besök av GD, Charlotte Svensson och ÖD, Fredrik Holmberg som berättade vad som just nu sker i myndigheten samt vad vi står inför framöver. 

Som vanligt då vi har besök, följdes informationen upp av frågor och diskussioner där Tullrådet kunde ta upp saker som vi ställer oss frågande till. Charlotte och Fredrik fick bl.a. frågor om anställningsintervjuer och varför facken inte längre alltid får vara delaktiga i dessa, lärandeenheten – är den tillräckligt dimensionerad, samt behovet av platschefer på vissa orter. 

Nästa Tullråd kommer att hållas i Luleå, den 18 – 19 maj.