Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

IMG 20210501 154851

Foto: Ulf G Persson

Tullrådet 56 maj

Tull Tullrådet hade ordinarie sammanträde den 56 maj, via Skype.

Text: Ulf G Persson

Vid Tullrådets ordinarie sammanträde, den 56 maj, samlades som brukligt företrädare för samtliga avdelningar. Dessutom hade generaldirektören och överdirektören för Tullverket inbjudits, liksom ledningen för Uppbördsavdelningen, att delta i del av mötet.

Ämnen som diskuterades var bl a

 • Omorganisationen
 • RALS 2020
 • Pågående tvist om pensionsrätt
 • Pågående och kommande förhandlingar kring lokala villkorsavtal
 • Insänd begäran om en ny hot- och våldsanalys
 • Corona
 • Säkra transporter av narkotika och vapen
 • Avvikelserapportering avseende arbetsmiljö
 • Beklädnad
 • Utbildning
 • Omställning
 • Resor fackligt och i tjänsten
 • Påverkansarbete
 • Rekrytering
 • Tidsbegränsade förordnanden

Jan Martinsson som under många år varit ordförande i Malmöavdelningen, ersattes vid årsmötet i Malmö av Dan Nilsson. Jan går i pension den 1 juni och vi avser att avtacka honom på riktigt vid kommande tullråd i september, tillsammans med andra som vi inte kunnat uppmärksamma på vanligt sätt under Corona. Dan axlar nu även de interna uppdragen i Tullrådet, som Jan lämnar.

Detta var förhoppningsvis det sista digitala tullrådssammanträdet p g a Coronaviruset. Nästa tullråd planeras till 1416 september (tillsammans med förbundsråd och kustråd), fysiskt på Bergendal. Vi ber och hoppas att pandemin avklingat då.