Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Tullrad maj 23

Tullrådet 34 maj

Tull Ordinarie Tullråd ägde rum i Stockholm den 34 maj

Text: Ulf G Persson

Den 34 maj var det dags för ordinarie Tullråd, vilket hölls i förbundets nyrenoverade konferenslokaler i Gamla stan, i Stockholm. 

Förutom de sedvanliga rapporterna om arbetsmiljö, uniformer, utbildning, omställning och rekrytering, hade Tullrådet denna gång uppdraget att utse ett nytt nationellt huvudskyddsombud, för att ersätta Mats Hansson som går i pension, efter lång och trogen tjänst. Till nytt nationellt huvudskyddsombud utsågs, genom sluten omröstning, Annika Jonsson, avdelning Väst.

Det var även Mats sista Tullråd, varför han avtackades grundligt och tacksamt. Mats har även avgått som ordförande i avdelning Väst och vid detta möte inträdde nu den nyvalda avdelningsordföranden, Marie Louise Faraj.

Även Helsingborgsavdelningen har fått ny avdelningsordförande, efter Robert Rodinson, och företräds nu av Maria Wallin som således begick sitt första Tullråd, vid detta möte.

Övrigt som diskuterades, var bl a villkorsavtalsfrågor, i synnerhet avtalet om oregelbunden arbetstid och arbetsgivarens tillämpning av detta. Vidare diskuterades prioriteringar inför RALS 2023, lönestrukturfrågor och den stundande kongressen i höst.Inför kongressen, ska ett antal policydokument uppdateras och Tullrådet gjorde en del justeringar vid mötet.

Till mötet var Gd Charlotte Svensson och den nye Öd Johan Norrman inbjudna. Johan presenterade sig och bekantade sig med rådets ledamöter. Efter en föredragning av aktuella ärenden blev det frågor kring utbildning och organisation, men inte minst den brännande frågan om hundförares och hundinstruktörers villkor och ersättningar. Hundfrågan kommer att beredas preliminärt av Johan f v b till relevant enhet.

Inbjudna var även chefen för Uppbördsavdelningen, Carina Asplund och biträdande chefen, Gia Wickbom. De redogjorde för avdelningens verksamhet och kommande utveckling, liksom hur verksamheten samverkar med andra avdelningar. Det gav en god belysning av Uppbördsavdelningen och dess utmaningar.

Nästa ordinarie möte med Tullrådet äger rum den 2224 augusti, då bl a motioner till kongressen ska behandlas.