Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Tullrådet 26 28 November 2018

TULLRÅDJUNI 2019

Text: Ulf G Persson

— Uppdaterad 19 juni 2019

Årets andra närvaromöte hölls i TULL-KUST s lokaler i Stockholm den 12 och 13 juni. På dagordningen stod bland annat: utvärdering av senaste löneförhandlingen RALS 2018, diskussion kring nästa RALS 2019 och översyn av lokala kollektivavtal. Dessutom lämnades rapporter från FUF/​förhandlingsgruppen för utbildningsfrågor, UG/ uniformsgruppen, Omställningsgruppen, nationella huvudskyddsombudet samt en lä. Inbjudna gäster från arbetsgivarsidan var denna gång Charlotte Svensson, generaltulldirektör, Fredrik Holmberg, överdirektör och Lars Kristoffersson, chef för brottsbekämpningsavdelningen. I nästa nummer av TULL-KUST s tidning GRÄNSEN kommer ett längre referat från mötet. 

Lena Larsson

IMG 0028

ÖD Fredrik Holmberg och GD Charlotte Svensson besökte Tullrådets möte i Stockholm