Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Tullråd Malmo 2020

TULL-KUST

Tullråd 45 mars

Tull TULL-KUST s Tullrådsmöte den 4 – 5 mars hålls denna gång i tullens lokaler i Malmö.

Text: Lena Larsson

TULL-KUST s Tullrådsmöte den 4 – 5 mars hålls denna gång i tullens lokaler i Malmö. Inbjudna från arbetsgivarsidan är denna gång Henrik Sjökvist, chef för KC klarering, och Teresa Brinck, biträdande chef för KC gränsskydd Malmö. På dagordningen står bland annat en uppföljning när det gäller de lokal-lokala löneförhandlingarna, rapporter från uniformsgruppen, förhandlingsgruppen för utbildningsfrågor och nationella huvudskyddsombudet. Det kommer också att diskuteras kring olika förslag beträffande användning av de lokala omställningsmedel som fack och arbetsgivare förfogar över. Dessutom ska en ny ledamot i uniformsgruppen utses, i och med att Ann-Christine Rörquist snart slutar med pension.