Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

TULL-KUST:s Tullråd håller möte den 16 och 17 september

Tull TULL-KUST:s Tullråd håller ordinarie möte den 16 och 17 september, via Skype

Text: Lena E Larsson

— Uppdaterad 17 sep. 2020

Detta ordinarie Tullrådsmöte, som normalt är ett närvaromöte, kommer att hållas digitalt denna gång, p g a rådande coronapandemi. Den stora punkten på dagordningen, är självklart information och diskussion kring den pågående omorganisationen av Tullverket. Inbjudna gäster är Gd Charlotte Svensson, Öd Fredrik Holmberg och Chefen för verksledningssekretariatet Bodil Taylor, så det kommer med all säkerhet många frågor kring förslaget till ny organisation.

I övrigt, finns bl a de återkommande punkterna på agendan, såsom arbetsmiljöfrågor, rapporter från Uniformsgruppen, Förhandlingsgruppen för utbildningsfrågor och Omställningsgruppen.