Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Tullbil

x

TULL-KUST välkomnar regeringens beslut

Tull Regeringen fattade i dag beslut om att uppdra åt Tullverket att snabbutreda frågan om utökad beväpning. Mot bakgrund av det rådande säkerhetsläget har regeringen i dag gett Tullverket i uppdrag att se över behovet av utrustning för myndighetens anställda, samt redovisa vilka avvägningar som gjorts i nuvarande beslut om utrustning. Översynen omfattar även att se över beväpningen av tulltjänstemän.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 29 nov. 2023

– Det är viktigt att våra tulltjänstemän känner sig trygga i sitt arbete. Den senaste tidens eskalerande säkerhetsläge har ökat behovet av att beväpna fler tulltjänstemän. Därför ger vi nu Tullverket i uppdrag att se över behovet av utrustning, inklusive vapen, för de anställda, säger Elisabeth Svantesson.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2024.

TULL-KUST välkomnar beslutet då frågan om just säkerhet diskuterats under lång tid och hot- och våldanalyser har avlöst varandra och genomförts efter att TULL-KUST begärt det vid flera tillfällen men där frågan av flera tulledningar skyfflats framåt utan att komma till avslut.

En säker arbetsmiljö är en viktig och avgörande ingrediens för att skapa trygghet. Parallellt med den senaste analysen genomförde TULL-KUST förra året en NOVUS-enkät riktad till medlemmarna i Tullverket. Resultatet av undersökningen är alarmerande och visar att många upplever en otrygghet på arbetsplatsen.

Tidigare hot- och våldsanalys i Tullverket har föreslagit en utökad beväpning med tjänstepistol eller elchockvapen, men förslagen har avvisats av Tullverkets ledning, på principiella grunder. De redovisade resultaten i undersökningen och den negativa samhällsutvecklingen över tid innebär, att ett omtag och en öppenhet för att tänka nytt måste till i denna fråga. Det är en självklarhet att våra medlemmar måste kunna känna sig trygga på jobbet. 

Att Regeringen genom dagens beslut anser frågan är viktig är uppenbar vilket även kunnat noteras i den dialog TULL-KUST fört med departement och riksdagsledamöter och tidigare uttalanden från olika regeringsföreträdare där även en viss frustration och otålighet kunnat skönjas över hur frågan dragits i långbänk.