Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

TULL-KUST välkomnar initiativ gällande Tullverket

Tull TULL-KUST välkomnar regeringens initiativ till att se över de regler som styr Tullverkets befogenheter att genomföra kontroller och arbeta brottsbekämpande. TULL-KUSTs intensiva arbete för att en återuppbyggnad av tullverksamheten ska bli möjlig, har gett positiva resultat. De redan genomförda anslagshöjningarna måste följas av ytterligare, för att återuppbyggnaden ska kunna fortgå. TULL-KUST välkomnar därför Moderaternas förslag i sin vårmotion, om ytterligare ökade resurser till Tullverket. Fler kommentarer och en mer omfattande analys kommer presenteras i nästa nummer av GRÄNSEN

Text: TULL-KUST