Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Västerlånggatan 3 2400 X 2060 Px

TULL-KUST har tullråd 910 september

Tull Den 9 och 10 september träffas Tullrådets 16 ledamöter för årets tredje närvaromöte i förbundets lokaler på Västerlånggatan i Stockholm.

Text: Lena Larsson

TULL-KUST:s Tullråd har möte 910 september 

Den 9 och 10 september träffas Tullrådets 16 ledamöter för årets tredje närvaromöte i förbundets lokaler på Västerlånggatan i Stockholm. På dagordningen finns bland annat följande punkter: RALS 2019 nytt lokalt löneavtal, rapporter från nationella huvudskyddsombudet, Uniformsgruppen, FUF / förhandlingsgruppen för utbildningsfrågor och Omställningsgruppen. Inför kongressen har det glädjande inkommit 17 motioner och 7 av dessa ska Tullrådet behandla och komma med synpunkter på. Inbjudna gäster från tullens ledning är denna gång tf generaltulldirektör Fredrik Holmberg och Carl Hedin, ny säkerhetschef sedan i slutet av april i år. Ett längre referat från mötet kommer i nästa nummer av tidningen GRÄNSEN.

Lena Larsson och Ulf G Persson

tullrådsansvariga