Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Asling190326

Träff med företrädare för Centerpartiet

Tull TULL-KUSTs dialog med centrala representanter från Riksdagen fortgår och tisdagen den 26 mars ägde ytterligare ett av många inbokade möten rum.

Text: TULL-KUST

Denna gång träffade Johan Lindgren, Ulf G. Persson och Mats-Owe Johansson, Centerpartiets Per Åsling, 1:e Vice ordförande i Skatteutskottet och Helena Vilhelmsson, suppleant i Skatteutskottet och Justitieutskottet.

Mötet kom att kretsa kring Tullens verksamhet och förutsättningar och behov av förstärkningar för att långsiktigt kunna rekrytera fler medarbetare. 

På bilden ses från vänster: Roger Björkbacka, Politiskt sakkunnig, Ulf G. Persson, Johan Lindgren, Per Åsling och Helena Vilhelmsson