Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Asling

Per Åsling besökte Storlien

Tull Per Åsling C Riksdagsledamot för Jämtland och förste vice ordförande i Skatteutskottet besökte Tullstationen i Storlien den 20 maj.

Text: Erland Solander

Per Åsling C, Riksdagsledamot för Jämtland och förste vice ordförande i Skatteutskottet besökte Tullstationen i Storlien den 20 maj.
Fyra av de för närvarande åtta anställda vid Storlientullen fanns på plats och det gjorde även Monica Fridolf, verksamhetschef från Malmö, samt undertecknad.

Det stod tidigt klart att Per var nyfiken och vetgirig så medlemmarna tog chansen att framföra sina erfarenheter och åsikter.
Diskussionen handlade bland annat om kontrollmöjligheter, skillnader i användning av kameraövervakning mellan Sverige och Norge,
IT-system, tullens resurser i allmänhet och längs Norgegränsen i synnerhet, gränstullsamarbetet och arbetsmiljöfrågan om alltför hastigt körande fordonstrafikanter.

Per som tidigare haft erfarenhet av Storlientullen från andra sidan luckan i egenskap av traktorimportör till Åse traktormuseum, tyckte besöket på insidan”
var mycket värdefullt och han berömde också TULL-KUSTs arbete med att lyfta tullfrågor bland beslutsfattare och media.

Erland Solander
Ordförande avdelning Norr

Asling

Per Åsling i samspråk med Camilla Olofsson, Michael Nääs och Daniel Lilja.