Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Hemsida NTO 2023

NTO-möte på Island

Tull Under två dagar träffades företrädare från de nordiska tullfackliga organisationerna i Reyjkjavik till det årliga mötet i NTO (Nordiska Tulltjänstemäns Organisation).

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 11 okt. 2023

Från TULL-KUST deltog Johan Lindgren, Ulf G Persson och Elisabeth Eriksson.

Diskussionerna och erfarenhetsutbytet under mötet gav vid handen att det är av största vikt att tulladministrationerna i respektive land måste stärkas kraftigt för att begränsa inflödet av framför allt narkotika och vapen. I såväl Sverige som Norge och Danmark har beslagen av kokain ökat dramatiskt vilket bekräftar vikten av en effektiv gränskontroll. Situationen i Sverige med en eskalerande och allvarlig gängkriminalitet var föremål för en fördjupad diskussion om den gränsöverskridande grova organiserade brottsligheten och säkerheten för tulltjänstemännen. Johan Lindgren blev under mötet intervjuad av Isländsk TV där han påtalade behovet av fortsatta nödvändiga förstärkningar till tullverksamheten, (Se länk till inslaget nedan). Under mötet antogs också ett uttalande riktat till de nordiska regeringarna om nödvändigheten att stärka tulladministrationerna i respektive land. Uttalandet kan läsas i sin helhet nedan.

Inslag i Isländsk TV

Joint statement from the presidents of the Nordic Customs Unions Organization (NTO)

Reykjavik Iceland 3. oktober 2023

Cocaine and organized crime in the Nordic countries.

In the Nordic countries we are all effected by the flood wave of

cocaine hitting our countries. Several tons of drugs are seized

the last year alone.

We’re also devastated by the violent development in Sweden, where

organized crime has risen to new and unprecedented hights.

Organized crime and smuggling are cross-border criminality and

must be combatted, not by each nation on its own, but as a

multinational cooperation.

The only governmental organizations that have full authority on

the borders, and therefore stands on the frontline in combatting

cross-border crime, is the Customs authorities.

The need for a solid border control and well developed multinational cooperation on an intelligence and operative level have

never been clearer or more important. Today’s situation shows

organized crime which we never have seen in Nordic countries

before.

The Nordic Customs Union Organization (NTO) urge the Nordic

governments and the Nordic parliaments to help protecting our

communities by:

• strengthening the national customs agencies

• facilitate for an even better cooperation across the

borders

• the number of, and presence of, border control officers

must be increased

• more investments in modern tools, equipment, and

relevant control facilities all along the borders

• safety of the officers must be a constant priority.

The NTO demands that the Nordic governments must include the

Customs in their strategies and measures to reduce the ongoing

threats to our common societies.

Who are we:

Mission statement: Nordic Customs Unions Organization (NTO) is an

organization compiled by the national customs unions from the

Nordic Countries. NTO’s intention is to maintain the liaison and

further develop the collaboration between the participating

unions. This can be achieved through exchange of experiences,

expertise and best practices and cooperation around specific

issues.

The unions are:

Dansk Told & Skatteforbund (DK)

TULL-KUST (SE)

Tollvardafelag Islands (IS)

Tulliliitto (FI)

Tullivirkimiesliitto (FI)

Norsk Tollerforbund (NO)

Jari Nieminen, Tullivirkamiesliitto 

Johan Lindgren, TULL-KUST 

Jørn Rise, Dansk Told&Skatteforbund

Marjut Moutkajärvi, Tulliliitto 

Gudbjörn Gudbjörnson, Tollvardafelag Islands (IS)

Karin Tanderø Schaug, Norsk Tollerforbund

NTO 2023 ordforanden

Ordföranden för de sex nordiska organisationerna som organiserar tulltjänstemän i Norden och som tillsammans utgör NTO. Med på bilden är också Dermot Brown som gästade mötet från UFE. Från vänster: Jørn Rise (DTS, Danmark), Karin Tanderø Schaug (NT, Norge), Jari Nieminen (TVL, Finland), Marjut Moutkajävrvi (representerar TL, Finland), Gudbjörn Gudbjörnson (TFI, Island), Dermot Brown, UFE och Johan Lindgren (TULL-KUST, Sverige).