Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Logga bild

MBL ger inte vetorätt

Tull Förhandling är att att påverka

Text: Ulf G Persson

— Uppdaterad 16 dec. 2020

Facklig förhandling är att påverka, inte att lägga veto. De MBL-förhandlingar, om olika delarna av den pågående omorganisationen av Tullverket, som TULL-KUST bedriver med arbetsgivaren, syftar till att få bästa möjliga lösning för alla medlemmar.

Det är dock Tullverket som är myndigheten och fattar besluten, vilket behöver upprepas.

Ibland hör man, att TULL-KUST skulle ha godkänt” en viss förändring, i och med att vi slutfört en MBL-förhandling i frågan. Vi kan dock inte godkänna ” något, för vi har som fack ingen vetorätt. 

Medbestämmandelagen, MBL, syftar främst till att ge medarbetarna inflytande över verksamheten via sina fackliga organisationer. Det uppnås både genom informell dialog och genom formella MBL-förhandlingar.

Arbetsgivaren har dock sista ordet och rätten att besluta, för såvitt beslutet inte strider mot lag, annan författning eller avtal.

I de förhandlingar som ägt rum angående omorganisationen, har vi i många avseenden varit oeniga med arbetsgivaren och därför har MBL-förhandlingarna avslutats i oenighet. Det innebär såklart INTE att vi godkänt arbetsgivarens ståndpunkt, tvärtom. Då de föreslagna besluten inte stridit mot författning eller avtal, har Tullverket däremot varit oförhindrat att fatta beslut enligt eget förslag. Det innebär också, att Tullverket ensamt bär ansvaret för beslutets utformning.

I den pågående omorganisationen, har vi påtalat att det uppdrivna tempot i förändringen kommer att kräva många ändringar och justeringar efter att organisationen sjösatts den 1 januari. Det säger sig arbetsgivaren vara medveten om och ser det som en del av förändringen. TULL-KUST kommer att delta även i den delen och det är vår förhoppning, att det som inte blir bra nu kommer att rättas till snarast.