Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Information om förändrad tillämpning vid byte till lägre tjänst

Tull Striktare tillämpning vid byte till lägre tjänst i Tullverket

Text: Ulf G Persson

Sedan länge stipulerar OFR‑P:s centrala Villkorsavtal med Arbetsgivarverket, att den som av arbetsgivaren, utan egen ansökan, blir nedorganiserad till en lägre tjänst, ska behålla sina förmåner, inklusive lön. Därefter sker en successiv anpassning av lönen till den nya nivån för tjänsten. Så är det även fortsatt.

Tullverket har länge haft som praxis, att tillämpa denna ordning även för den som själv sökt sig till en lägre tjänst, utan att vara tvungen. Denna praxis har Tullverket nu ensidigt beslutat avveckla.

Det innebär, att den som självmant går till en lägre tjänst, i normalfallet inte har rätt att behålla sin gamla, högre lön. Det är nytt för Tullverket, men följer det sagda Villkorsavtalet.

Arbetsgivaren kan såklart medge undantag.

Från TULL-KUST menar vi, att förändringen kan ha negativa effekter, då den som inte vill stanna på t ex en chefsbefattning, mot sin egentliga vilja stannar kvar för lönens skull.

Beslutet om nyordningen är ett ensidigt arbetsgivarbeslut och inget som har förhandlats fram med TULL-KUST. Det innebär ingen försämring / ändring av själva Villkorsavtalet, men är en olycklig försämring av praxis.