Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Information från Tullrådsmötet 45 mars

Tull Tullrådet höll ordinarie möte i Malmö 45 mars

Text: Lena Larsson och Ulf G Persson

Information från TULL-KUST:s Tullrådsmöte 4 – 5 mars

Tullrådet höll årets första närvaromöte, för omväxlings skull utanför Stockholmsområdet, i tullens nya fräscha lokaler i Malmö. På dagordningen stod bland annat löneförhandlingarna RALS 2019, arbetsmiljöfrågor, rapporter från UG/​Uniformsgruppen, FUF/​förhandlingsgruppen för utbildningsfrågor och utse ny representant i UG. Från arbetsgivasidan hade vi bjudit in Teresa Brinck, biträdande KC-chef gränsskyddet Malmö och Henrik Sjökvist, KC-chef klareringen.

RALS 2019

De förhandlingsansvariga ute i hela landet rapporterade om läget i de lokal-lokala löneförhandlingarna. Merparten av de kollektiva individförhandlingarna var klara och de medlemmarna kommer få den nya lönen i mars månad. Parallellt med de fackliga förhandlingarna pågår de lönesättande samtalen. Totalt 353 medlemmar hade denna gång valt lönesättande samtal med sin chef.

Arbetsmiljöfrågor / Hot och Våld” 

I början av februari kom så tulledningens beslut när det gäller den del i Hot- o våldsanalysen som handlar om eventuell förändrad beväpning. Tullrådet konstaterar, att ledningen fattat sitt beslut utifrån andra bevekelsegrunder än den grundliga analys som parterna och skyddsorganisationen genomförde. Argumentationen från arbetsgivaren kring varför ett sådant beslut fattats, är i vissa avseenden direkt stötande. Tullrådet avser att hålla denna fråga levande, liksom övriga delar av analysen och ser behov av att fortlöpande följa upp och förnya åtgärderna för en tryggare arbetsmiljö, däri inbegripet frågan om beväpning.

Ny representant i UG 

Tullrådet utsåg Linda Falk till ny representant efter Ann-Christine Rörquist, som i sommar slutar med pension.

Inbjudna gäster

Både Teresa och Henrik informerade om aktuella ämnen inom respektive KC. Frågor som ledamöterna tog upp handlade om bemanning, prioriteringar av arbetsområden och behov av att stärka kompetensen hos medarbetarna.

Tullrådets ledamöter närvarade vid det välbesökta medlemsmötet som Malmö- och Helsingborgsavdelningarna kallat till den 4 mars. 

Ett längre referat från Tullrådet kommer i nästa nummer av GRÄNSEN