Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

HUND

Tull Ett flertal frågor om nytt hundavtal har inkommit till förbundet de senaste dagarna

Text: Ulf G Persson

Ett flertal frågor om nytt hundavtal har inkommit till förbundet de senaste dagarna.

Just nu försöker vi åter få igång förhandlingar i dessa frågor. Hur ett avtal kan komma att se ut, vet vi således inte. Polisens avtal tittade parterna på förra gången, men tyckte det var otillräckligt. 

Frågan om ersättningarna har vi ständigt igång med ledningen för Kontrollavdelningen (tidigare BB-ledningen). Tyvärr har nya förhandlingar inte kommit igång ännu, förmodligen p g a hård arbetsbelastning hos avdelningsledningen. 

Hittills har frågan inte kommit till någon lösning p g a motstånd från den förra ledningen, men vi hoppas den nya ska inse att något måste göras. Vi driver denna fråga så hårt det går, men behöver gensvar från arbetsgivaren för att lyckas. Vi fortsätter driva på.

Senast, när det misslyckades, ville arbetsgivaren inte att det skulle utgå milersättning, vilket kullkastade hela förslaget. Vi behöver en lösning som är hållbar över tid och som höjer i‑lönenivån för hundkollektivet. Milersättningen behöver vara kvar, inte minst med dagens skenande kostnader för bilinnehav.

Vi har full förståelse för medlemmarnas frustration och jag kan försäkra att vi delar den. Vi fortsätter diskutera frågan med kontrolledningen.