Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Bild Vision Hearing 1

Hearing för ett stärkt brottsförebyggande arbete

Tull Fredagen den 23 oktober arrangerade fackförbundet Vision en hearing som en del i den fackliga kraftsamling som initierats för att stärka det brottsförebyggande arbetet. Förbundsordförande Johan Lindgren deltog från TULL-KUST. Från Regeringen deltog Justitieminister Morgan Johansson och Socialminister Lena Hallengren.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 1 nov. 2020

I maj träffades flera fackförbund till en facklig kraftsamling. Förbunden som tillsammans organiserar medlemsgrupper verksamma i stora delar av den offentliga sektorn diskuterade under en dag vikten av helhetssyn och tydligare uppdrag till de delar inom t ex socialtjänsten som idag inte, inom ramen för sitt uppdrag, har ett tydligt brottsförebyggande uppdrag. Ett gemensamt uttalande arbetades fram och bildar underlag för den fortsatta samverkan. Vid hearingen framhöll Johan Lindgren inte minst Tullverksamhetens viktiga brottsförebyggande uppdrag i att så effektivt det går begränsa inflödet av narkotika, vapen och andra illegala varor. Handeln med narkotika ligger som en våt filt över samhället och är nästan uteslutande orsaken till de gänguppgörelser som dagligen rapporteras om. För Tullverket och även Kustbevakningens del handlar det mer om att resurserna och förutsättningarna måste finnas snarare än tydligheten i uppdraget.

Samma dag publicerades en debattartikel i aftonbladet av de deltagande förbunden https://​www​.aftonbladet​.se/deb…

Hearingen i sin helhet finns att ta del av via följande länk https://​play​.vision​.se/​y​r​ke/at…

Läs även artikel av Sven Liljesson från hearingen publicerad på nyhetsforumet Drugnews https://​drugnews​.nu/​2020​/​10/23

Bild Vision Hearing 2

Några av de deltagande förbundens ordföranden samlade på bild i samband med hearingen. Från vänster: Johan Lindgren, TULL-KUST, Lena Nitz, Polisförbundet, Veronica Magnusson, Vision, Lee Wermelin, Akavia, Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR och Tobias Baudin, Kommunal.