Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Tullbil

Gruppchefer i Syd missnöjda med Tullverket

Tull I en skrivelse till sina chefer, framför gruppchefer vid yttre kontroll i Syd hård kritik mot generaldirektör Charlotte Svensson, ledarskapet, brister i organisationen mm. Detta har även framgått av uppgifter i pressen och på Tullverkets intranät.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 15 sep. 2022

TULL-KUST har, vid upprepade tillfällen, framfört många av de åsikter som gruppcheferna förmedlar, bl a inför och efter omorganisationen som vi redan tidigt såg stora brister i. 

Tyvärr tog ledningen ingen hänsyn till våra synpunkter, utan genomförde sitt eget förslag ner till sista kommatecknet. Resultatet har blivit brister, dålig arbetsmiljö och ett missnöje som nu kommer i dagen även från de egna chefsleden. 

Det är vår förhoppning, att den nu påbörjade dialogen med personalen leder till konkreta förbättringar. Ökad hörsamhet, för de erfarenheter som finns i organisationen bland mångåriga medarbetare, är en förutsättning för att få en balans i såväl ledarskap som organisationens funktion. TULL-KUST deltar gärna i den processen och hoppas att det nu finns en lyssnande arbetsgivare i dialogen.