Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

IMG 20210212 132146

Foto: Ulf G Persson

Digitalt tullrådsmöte hållet den 1011 februari

Tull TULL-KUST hade ordinarie sammanträde med sitt tullråd, via Skype, den 1011 februari.

Text: Ulf G Persson

TULL-KUST hade ordinarie sammanträde med sitt tullråd, via Skype, den 1011 februari.

Som vanligt, samlades företrädare för såväl förbundsstyrelse som för samtliga avdelningar i landet, för att diskutera gemensamma angelägenheter.

Till mötet hade som gäster inbjudits Tullverkets generaltulldirektör, Charlotte Svensson, överdirektör Fredrik Holmberg, VLS-chefen Bodil Taylor, samt den nya ledningen för Tullverkets kontrollavdelning, avdelningschef Martin Petersson och biträdande avdelningschef, Anna-Lena Heinänen, vilka alla bidrog med aktuell information från sina respektive arbetsfält och svarade på frågor från de närvarande.

Exempel på frågor som diskuterades i övrigt, var

 • Tullverkets omorganisation
 • RALS 2020
 • Lokala kollektivavtal
 • Förslag till nytt hundavtal
 • Tvister
 • Intervjuformer / samverkan

Rapporter avlämnades avseende

 • Arbetsmiljö
 • Beklädnad
 • Utbildning
 • Omställning

Vidare lämnades förbundsinformation avseende

 • Kanslifrågor
 • Påverkansarbete
 • Medlemsrekrytering

Det blev sammanfattningsvis mycket och nyttig information, med en bra dialog, såväl internt som externt. Nästa ordinarie möte planeras hållas i maj.

Ulf G Persson och Elisabeth Eriksson, tullrådsansvariga