Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

M besok kansliet 230519

Besök på kansliet

Tull ledamöter ur Moderaternas grupp i Skatteutskottet besökte TULL-KUSTs kansli.

Text: TULL-KUST

Den 19 september besökte delar ur Moderaternas grupp i skatteutskottet TULL-KUSTs kansli för att diskutera aktuella tullfrågor.

Ett bra tillfälle för TULL-KUST att påtala de alltjämt stora behoven av fortsatt återuppbyggnad av tullverksamheten. Diskussionerna handlade även om arbetsmiljön särskilt i ett hot och våldperspektiv. Från TULL-KUST deltog Johan Lindgren, Ulf G Persson och Elisabeth Eriksson.