Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Logo color

37§-frågan: Arbetsgivaren inför periodplanering

Tull Som mothugg mot personalen och facket, för att man inte får bryta mot arbetstidsavtalet, inför arbetsgivaren periodplanering.

Text: Ulf G Persson

— Uppdaterad 4 dec. 2023

Efter långa och tunga förhandlingar kring Avtal om oregelbunden arbetstid och arbetsgivarens avtalsstridiga tillämpning av tillfälliga listor för att ha möten på enstaka fridagar, för t ex gruppchefsmöten och hundförarmöten, har arbetsgivaren till slut gått med på att sluta med den tillämpningen.

Vi har under förhandlingen föreslagit tre olika kompromissalternativ för att lösa den typen av möten på ett smidigt sätt. Arbetsgivaren har avvisat alla.

Istället påstår arbetsgivaren, att det enda alternativet är att införa periodplanerade listor, sannolikt medvetna om att det kommer att vara synnerligen impopulärt bland våra medlemmar.

De hävdar att alla varianter av förutsebar övertid skulle vara oförenligt med arbetstidslagstiftningen. Det stämmer inte. Ingenstans finns ett sådant förbud och dessutom är i stort sett hela arbetstidslagstiftningen dispositiv, d v s parterna kan komma överens om egna lösningar. Det är just det arbetsgivaren vägrat göra.

I stället verkar arbetsgivaren vilja skapa misstämning mot TULL-KUST, genom att införa periodplanering, vilket man nu är i färd med att göra. Det är dyrt, dumt och tidsödande.

Vi vill på detta sätt göra det tydligt för våra medlemmar, att vi är motståndare till generell periodplanering. Denna lösning är konsekvensen av en arbetsgivare som inte kan kompromissa.

Vi kommer så snart det går att försöka förhandla fram andra lösningar.

Håll ut och kom ihåg varför detta som nu är på gång sker.