Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Lagradsremiss

TULL-KUST om lagrådsremissen om stärkt rättsligt skydd för blåljusverksamhet

TULL-KUST Mycket kritiska till att Tullverket och Kustbevakningen inte omfattas av förslaget”

Text: TULL-KUST

TULL-KUST riktade i sitt remissvar kritik mot att förslaget inte omfattar kustbevaknings- och tulltjänstemän.

TULL-KUST ser positivt på samtliga förslag som utredningen lade fram, men lämnade synpunkter på förslagets avgränsning vad gäller de yrkesgrupper som definieras som blåljuspersonal. De yrkesgrupper som främst nämns som blåljuspersonal i utredningen är polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. TULL-KUST anser att även de som arbetar som tjänstemän inom Tullverket och Kustbevakningen är blåljuspersonal, och är mycket kritisk till att de bägge myndigheterna inte omfattas av det mer övergripande och heltäckande straffrättsliga skyddet som föreslås med brottet blåljussabotage. 

Tull- och kustbevakningstjänstemän är i sin tjänsteutövning två yrkesgrupper som tidvis också är mycket utsatta och råkar ofta ut för hot enligt rapporter från Brottsförebyggande rådet. Under de senaste åren har arbetsmiljön för våra medlemmar blivit allt hårdare. Det finns både tull- och kustbevakningstjänstemän som idag lever med skyddade uppgifter på grund av hot. Läs TULL-KUSTs remissvar här: Blaljusremiss