Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Pa Gransen Nr 1 2020 bild

NYTT nummer av På gränsen

TULL-KUST Första numret av GRÄNSEN 2020 är nu ute i digital version. Tidningen i tryckt version finns i vanlig ordning till tillgänglig för medlemmarna inom kort.

Text: Joakim Lagergréen

I årets första nummer av GRÄNSEN speglas den påverkan det rådande läget i samhället med Coronaviruset Covid ‑19 har på såväl det fackliga arbetet som arbetet i Tullverket och Kustbevakningen. Utöver det kan du i detta nummer bland annat ta del av referat från medlemsmöte i Malmö där Hot och våld stod på agendan. God läsning. 

GRÄNSEN Nr 1 2020

Tidigare nummer av GRÄNSEN kan du ta del av här.