Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Catharina Espmark Ju U

Möte på Justitie-
departementet

TULL-KUST Under onsdagen träffade Förbundsordförande Johan Lindgren och 1:e vice ordf. Klas Johansson Statssekreterare Catharina Espmark på Justitiedepartementet. Ämnet för mötet var givetvis det akuta läget i Kustbevakningen.

Text: TULL-KUST

Med utgångspunkt i rapporten – Ett samhällskritiskt uppdrag med omöjliga förutsättningar”- TULL-KUST släppte förra året fördes en öppen och konstruktiv dialog om det akuta behovet av 200 fler kustbevakare i operativ tjänst. 

Utifrån vad som sker i omvärlden berördes givetvis det försämrade säkerhetsläget i och kring Östersjön som innebär ytterligare krav på Kustbevakningen där det givet kommande satsningar på Försvarsmakten är viktigt att komma ihåg Kustbevakningens centrala roll när det kommer till det civila försvaret.