Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Tre av fyra anser att det inte finns tillräckliga resurser för att stoppa smugglingen vid gränsen

TULL-KUST har, tillsammans med undersökningsföretaget NOVUS, genomfört en omfattande undersökning under juni 2017 om hur den svenska allmänheten upplever våldet i samhället och smuggling av illegala varor. Resultatet visar att en stor andel upplever att våldet ökat i samhälletoch att smuggling av illegala vapen bidrar till denna utveckling. Många anser också att det inte finns tillräckliga resurser för att stoppa smuggling.

TULL-KUST ordförande Johan Lindgren efterfrågar nu besked av Finansdepartementet och Justitiedepartementet om ytterligare resurser för att begränsa smugglingen av vapen, narkotika och alkohol.

  • Ett problem är att inrikesminister Anders Ygeman och finansminister Magdalena Andersson inte tar ett helhetsgrepp kring resursfrågorna, säger Johan Lindgren. Tyvärr kännetecknas den politiska diskussionen av ett stuprörstänk och en diskussion om formella ansvarsområden. I stället borde ansvariga ministrar ta tag i grundproblemet som handlar om Tullens otillräckliga resurser för att begränsa införseln av vapen, narkotika och alkohol.
  • Vi ser med oro på utvecklingen. Sverige behöver ta ett samlat grepp om brottsbekämpningen och öka resurserna till fler myndigheter. Tullverkets och andra brottsbekämpande myndigheters uppdrag går hand i hand och kan inte kvittas mot varandra.

I undersökningen framgår att drygt sju av tio upplever att våldet i samhället har blivit grövre under de senaste fem åren (73%). Drygt nio av tio tror samtidigt att smugglingen av illegala vapen bidrar till ett ökat våld i samhället (93%). Tre av fyra anser att det inte finns tillräckliga resurser för att stoppa smuggling av illegala varor vid gränsen (74%). Endast var fjärde anser att regeringen satsar tillräckligaresurser för att Tullverket ska kunna stoppa illegala varor från att komma in i Sverige (25%).

TULL-KUST presenterade våren 2017 en rapport som belyser vikten av mer resurser och mer samarbete mellan olika brottsbekämpande myndigheter för att minska otryggheten. I rapporten uppmanar TULL-KUST regeringen till att ta ett större helhetsgrepp om de brottsbekämpande myndigheterna och att fler myndigheter än Polisen ges ökade resurser. Tullverkets uppgift är att på ett tidigt stadium begränsa inflödet av vapen, narkotika och alkohol. För att möta utmaningen behöver Tullen ytterligare 500 medarbetare till år 2020.