Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Tull Kustrad maj2022

Tull och kustrådsmöten i Luleå och Visby

TULL-KUST Tull- och Kustråden har under de två gångna veckorna samlats till möte. Kustrådets möte var förlagt till Visby varav den första dagen på Kuststationen i Slite och Tullrådet träffades på IT-avdelningen i Luleå.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 23 maj 2022

Bägge råden hade digra dagordningar och många frågor att behandla under sina respektive möten. Kustrådet samlades som tidigare nämnts under en dag på kuststation Slite och veckan efter möttes tullrådet på Tullverkets IT-avdelning i Luleå där Anders Nilsson, ordförande i förbundets Avdelning Tulldata, kunde hälsa övriga tullrådsledamöter välkomna. I anslutning till mötet hölls även en allmän förbundsinformation till vilken inbjudan gått ut till samtliga på IT-avdelningen. Linus Göransson, IT-forensiker på Tullverket hade inbjudits och höll ett uppskattat föredrag om om den IT-forensiska verksamheten på Tullverket.

I nästa nummer av GRÄNSEN kommer mer detaljerade referat från tull- respektive kustrådet

Goransson Tullrad Lulea

Linus Göransson, IT-forensiker på Tullverket berättade om den IT-forensiska verksamheten på Tullverket.

Kustradet visby1

Kustrådet under mötet på kuststationen i Slite.

Tullrad Lulea

Tullrådet samlat i Luleå.