Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Johan lindgren

x

TULL-KUST:S 11:E KONGRESS ÄR NUFULL GÅNG

TULL-KUST Under tisdagen inleddes TULL-KUSTs kongress på Lidingö utanför Stockholm och totalt ett åttiotal personer bestående av ombud, gäster m.fl. var samlade.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 29 nov. 2023

Vid kongressens invigning talade utöver Förbundsordförande Johan Lindgren, som formellt öppnade kongressen, TCOs ordförande Therese Svanström och OFRs ordförande Lars Fresker.

Efter invigningen kunde kongressförhandlingarna inledas.

Förhandlingarna inleddes med formaliabeslut med bland annat val av kongressordförande. Till kongressordföranden valdes Anette Sandström och Lena Andersson. Anette leder förhandlingarna för sjunde gången och Lena Andersson för första gången.

Slutligen skedde en genomgång av förbundets verksamhetsberättelser för 2010, 2020, 2021, 2022 samt 2023 fram till 31 augusti. Kongressen godkände samtliga verksamhetsberättelser och därefter var det dags för revisorernas berättelse. Dagen avslutades med att kongressen beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den senaste verksamhetsperioden.

I samband med behandlingen av revisorernas berättelser avtackades Lena Johnson från Grant Thornton för hennes många år som förbundets auktoriserade revisor som hon varit sedan 2002

Under onsdagen fortsatte kongressförhandlingarna med att ombuden fick förkovra sig under tre seminarier som behandlade pensioner, medlemsföräkringar och medlemsrekrytering. Därefter uppmärksammades att det idag är skyddsombudens dag. Anette Sandström och Lena Andersson modererade ett samtal med huvudskyddsombuden Annika Johnson (Tull) och Sammy Lindgren (KBV) om deras syn på arbetet som skyddsombud. Kongressen riktade ett stort tack till alla skyddsombud ute i verksamheterna på tullverket och kustbevakningen och de närvarande skyddsombud, som uppgick till hela tio stycken, som deltar som ombud på kongressen.

Under eftermiddagen skedde val av presidiet.

Johan Lindgren omvaldes som förbundsordförande och till ny 1:e vice ordförande valdes Manuel Tomar, Avdelning Västkusten och till 2:e vice ordförande omvaldes Ulf G. Persson.

Utöver det avhandlades en rad motioner under dagen.

I morgon torsdag fortsätter kongressen med återstående val och behandling av motioner.