Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Dsc 0014 Kustbevakning Polis Och Tull I Samverkan Foto Kustbevakningen

TULL-KUSTs yttrande över Tullverkets och Kustbevakningens budgetunderlag

TULL-KUST TULL-KUST delar både Tullens och Kustbevakningens syn att det finns ett fortsatt behov av ökade resurser. Förbundet vill samtidigt betona vikten av att myndigheterna får tydliga besked från regeringen för att kunna möta de utmaningar som myndigheterna har framgent. Krisberedskapen och Totalförsvaret är två stora samhällsutmaningar, det är viktigt att både Tullverket och Kustbevakningen långsiktigt har resurser för att kunna delta i de organisationerna utan att det får inverkan på den ordinarie verksamheten.

Text: Joakim Lagergréen

— Uppdaterad 17 mars 2020

Tullverket har i de senaste budgetarna tilldelats extra resurser för att kunna bli 500 fler tullare, det är positivt och det pågår rekryteringar nu i myndigheten för att nå det målet. Det är viktigt att regeringen har en långsiktighet i sin syn på Tullens resurser framöver så att myndigheten fortsatt är effektiv och kan bidra till samhällsnyttan

Kustbevakningen har ett läge där ekonomin är mycket ansträngd och ytterligare resursförstärkning behövs. TULL-KUST anser att det behöver tillföras resurser för att kunna bli 200 fler kustbevakare. 

Myndigheten har idag svårt att bemanna de enheter, både till sjöss och i luften, som man idag anser vara nödvändiga för att klara uppdragen. Kustbevakningen har ett viktigt grunduppdrag från regeringen men är samtidigt en väldigt viktig samverkanspartner med andra myndigheter. Det är viktigt att Kustbevakningen får en budget som är relevant för dess uppdrag där det är ett måste att rekrytera och utbilda fler Kustbevakare. Förbundet ser idag att underbemanningen i den operativa verksamheten är i ett akut läge där resursförstärkningar måste till snarast. 

TULL-KUST yttrande till respektive myndighets budgetunderlag finns i sidofältet. För Kustbevakningens respektive Tullverkets budgetunderlag för 2021 – 2023 hänvisar vi till myndigheternas hemsidor. 

Både Tullverket och Kustbevakningen är två myndigheter som utgör en stor samhällsnytta och det är därför viktigt med stabila och långsiktiga budgetar där det finns förutsättningar för fortsatta satsningar.

Johan Lindgren, Förbundsordförande TULL-KUST