Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

TULL-KUST välkomnar förstärkningarna till Tullverket

TULL-KUST Förbundet välkomnar förstärkningarna till Tullverket i och med budgetomröstning i Riksdagen den 12 december. TULL-KUST har under två års tid mycket intensivt synliggjort konsekvenserna av den mångåriga underfinansieringen och underbemanningen av tullverksamheten innebärande ökad införsel av vapen och narkotika.

Text: TULL-KUST

TULL-KUST välkomnade Regeringens förstärkning i förra budgetpropositionen men det behövs mer av långsiktiga budgetförstärkningar till tullverksamheten och detta innebär ytterligare ett steg på vägen till en återuppbyggnad av tullverksamheten. 

När det gäller Kustbevakningen förutsätter TULL-KUST att de absolut nödvändiga resursförstärkningar övergångsbudgeten innebar även omfattas av dagens budgetbeslut. Kustbevakningen står inför stora utmaningar inte minst med tanke på de nya befogenheter som följer med den nya Kustbevakningslagen som Riksdagen ska besluta om. Kustbevakningen behöver långsiktigt tillföras mer resurser för att bland annat möjliggöra kontinuerlig rekrytering av nya kustbevakningstjänstemän.