Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

210920 Budgetpropositionen 2

TULL-KUST välkomnar förslag till anslagsförstärkningar

TULL-KUST TULL-KUST välkomnar de offensiva förslag till förstärkningar av både Tullverkets och Kustbevakningens anslag som Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår i sina budgetmotioner.

Text: TULl-KUST

TULL-KUST välkomnar de offensiva förslag till förstärkningar av både Tullverkets och Kustbevakningens anslag som Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår i sina budgetmotioner. Moderaterna föreslår förstärkningar till Kustbevakningen om 225 Mkr under perioden 2022 – 2024, vilket är mer än Kustbevakningen äskat. Även Tullverkets anslag föreslås under perioden öka med över 200 Mkr mer än vad Tullverket begärt för perioden. 

Kristdemokraterna föreslår mer än regeringen föreslagit för Tullverket men något lägre anslagsökningar än Tullverket begärt.

För Kustbevakningens del föreslår KD en förstärkning om totalt 340 Mkr under perioden.

Kustbevakningen enskilt största behov är att bli fler kustbevakare så fort det någonsin är möjligt. Behovet av 200 fler kustbevakare i operativ tjänst är akut, vilket är ett första nödvändigt steg för att kunna genomföra sitt grunduppdrag.

Att den viktiga återuppbyggnaden av tullverksamheten måste fortsätta i nödvändig takt är av yttersta vikt. De nu föreslagna anslagsökningarna är nödvändiga för att kunna öka antalet tulltjänstemän med inledningsvis 500.