Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

TULL-KUST om regeringens beslut om utlokalisering

TULL-KUST Det är positivt att politiken lyfter Tullverkets viktiga roll i det brottsförebyggande arbetet, och att allt fler inser hur viktigt det är med proaktiva åtgärder när det gäller trygghetsfrågorna.

Text: Johan Lindgren, förbundsordförande

— Uppdaterad 17 dec. 2018

Mot bakgrund av allt fler dödskjutningar och vapen i omlopp, behöver politikerna lyfta blicken och se på frågorna ur ett helhetsperspektiv – där Tullen är en viktig resurs för att stoppa den negativa utvecklingen.

Med fler tullare i tjänst kan fler beslag av illegala vapen och droger göras, vilket är ett effektivt sätt att motarbeta den organiserade brottsligheten och stoppa farliga varor från att överhuvudtaget komma in i Sverige. Att regeringen nu vill öka närvaron i Malmö är positivt men löser inte problemen långsiktigt.

Det är anslagen som slutligen avgör hur stor närvaro Tullverket kan ha på olika ställen runt om i Sverige. En sammanhållen strategi och anslagsförstärkning som möjliggör 500 fler tullare i hela landet, är rätt väg för Tullen att effektivt bidra till ökad säkerhet i samhället.