Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Budgetproposition 2024 1 1

TULL-KUST kommenterar budgetpropositionen

TULL-KUST Regeringen lämnade idag över budgetpropositionen till Riksdagen där välkomna förstärkningar till Tullverket och Kustbevakningen aviseras för kommande år.

Text: TULl-KUST

— Uppdaterad 21 sep. 2023

Tullverkets anslag ökar 2024 med 72 miljoner, 276 miljoner 2025 och med 276 miljoner år 2026. Även om utrymmet, givet alla samhälleliga utmaningar Regeringen står inför, är begränsat, så är detta inte fullt tillräckligt för att fortsatt kunna återuppbygga tullverksamheten i den takt och omfattning som krävs. Vikten av långsiktiga och varaktiga förstärkningar för att kunna säkerställa att bemanningen ökar i myndigheterna kan inte nog betonas. Obalansen i Kustbevakningens ekonomi är mycket allvarlig och har inte lösts genom det begränsade resurstillskottet i statsbudgeten vi sett tidigare år. Nu görs en större förstärkning av anslaget för år 2024 till myndigheten vilket är välkommet men återigen måste vikten av långsiktiga och framför allt varaktiga anslagshöjningar betonas. Det kan konstateras att TULL-KUSTs väldigt intensiva arbete de senaste åren som ytterst syftat till att synliggöra den långtgående och allvarliga underfinansieringen av myndigheten nu ger resultat

Läs budgetpropositionen i sin helhet på Regeringens hemsida, www​.regeringen​.se