Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

KBV Tull

x

TULL-KUST kommenterar höstbudgeten

TULL-KUST Idag överlämnades Budgetpropositionen till Riksdagen.

Text: TULL-KUST

När det gäller Kustbevakningen vittnar den tyvärr om att regeringen inte förstår allvaret gällande den kritiska situation som Kustbevakningen befinner sig i. Tilldelningen om totalt 30,5 miljoner är alltför liten och dessutom öronmärkt till områden där behoven inte är som störst. Kustbevakningens enskilt största behov är fler kustbevakare så fort det någonsin är möjligt. Ekvationen går inte ihop. Under flera år har Kustbevakningen fått allt fler uppgifter utan motsvarande resurstilldelning. Det har resulterat i att man inte längre har förutsättningen att upprätthålla beredskapen i fråga om miljöräddning. Läget är så pass akut att två pågående räddningsinsatser är en för mycket. Att regeringen då skjuter till så lite som 10 miljoner kronor till miljöräddning och Frontexoperationer, är fullständigt orimligt. Det behövs tio gånger mer. 100 miljoner motsvarar cirka 200 fler kustbevakare i operativ tjänst, vilket är ett första nödvändigt steg för Kustbevakningen att kunna genomföra sitt grunduppdrag.

När det gäller Tullverket kan konstateras att den nu föreslagna anslagsökningen innebär att den viktiga återuppbyggnaden av tullverksamheten inte kan fortsätta i nödvändig takt. Här förtjänar det att påminna om att det var TULL-KUSTs väldigt intensiva arbete som inleddes 2017 och ledde till att siffran 500 etablerades. Det blev en realitet i och med den M/KD-budget som 2018 vann Riksdagens gehör där detta var en grundbult i de delar som berörde Tullverket. Arbetet med att öka antalet tulltjänstemän med 500 måste fortsätta med samma intensitet som hittills.