Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Almedalen 20220708 bild referat

TULL-KUST i Almedalen

TULL-KUST Almedalsveckan är över för denna gång. TULL-KUST arrangerade två programpunkter under dagarna och genomförde en rad viktiga både planerade och spontana möten.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 29 aug. 2022

Ett seminarium med rubriken ” Kustbevakningens förmåga i det nya säkerhetspolitiska läget”. Deltog gjorde Förbundsordförande Johan Lindgren, Peder Olsson, Stf Marinchef, Anders Flanking, Landshövding på Gotland samt Therese Mattsson, GD Kustbevakningen. Samtliga deltagare, både Försvarsmakten, Länsstyrelserna och Kustbevakningen var samstämmiga: Myndigheten har en stor roll att spela när det gäller försvaret av Sverige, men det finns en oro kring huruvida Kustbevakningen har förmågan att faktiskt utföra sitt uppdrag, så som läget är idag.

Seminariet följdes dagen därpå av ett samtal om Narkotika, vapen och gränsöverskridande brottslighet, rör det mig?” Ett samarbete mellan TULL-KUST och Narkopodden där Jessica Vikberg ledde ett samtal mellan Johan Forssell, (M), Rättspolitisk talesperson, Fredrik Lundh Sammeli, (S), ordförande i Justitieutskottet samt Johan Lindgren. 

Ingången till årets politikervecka i Visby var viktigare än någonsin, när demokratin utmanas i vår omvärld är det än viktigare att vi gemensamt arbetar med att stärka den svenska demokratin. Det gör vi bland annat genom att mötas och samtala om viktiga samhällsfrågor. Därför var det med bestörtning vi alla som deltog i årets vecka förfasades över det illdåd som skedde i slutet av veckan. Alla våra tankar går till anhöriga, vänner och arbetskamrater.

Seminarierna finns att se i sin helhet på TULL-KUSTs Facebooksida. https://​www​.facebook​.com/​T​U​L​LKUST

Samtalet om Narkotika, vapen och gränsöverskridande brottslighet, rör det mig?” kan du även lyssna på Narkopodden https://​poddtoppen​.se/​p​o​d​c​a​s​t​/​1478247211​/​n​a​r​k​o​p​odden

Ett utförligt referat kommer i nästa nummer av GRÄNSEN.