Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Forbundsrad 2022

TULL-KUST avstår från att höja medlemsavgifter

TULL-KUST Förbundsrådet beslutade att avstå från att höja medlemsavgifterna för 2023.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 23 jan. 2023

Under tre dagar i början av december samlades tull- och kustråden för ordinarie möten.

I anslutning till dessa möten samlades förbundsrådet som består av ledamöter i tull- respektive kustråd samt förbundsstyrelsen. Förbundsrådet har bl a att besluta om budgeten för nästkommande år. TULL-KUSTs medlemsavgifter som beslutas av kongressen vart fjärde år ska enligt stadgarna värdesäkras genom knytning till basbeloppet. 

Under de omständigheter som nu råder i samhället i stort med kraftigt ökade levnadsomkostnader som berör bl a boende, el, livsmedel, drivmedel m.m. diskuterade förbundsrådet i anslutning till behandlingen av budgeten för 2023 om möjligheten att avstå den i stadgarna reglerade höjningen av medlemsavgifterna. Nästa år höjs basbeloppet avsevärt varför medlemsavgifterna i enlighet med vad som anges i stadgarna ska höjas med 27 kronor i avgiftsklass 2 och 20 kronor i avgiftsklass 1.

Medlemsavgifterna är den viktigaste inkomstkällan för förbundet och avgörande för att förbundets budget ska vara i balans. De tidigare nämnda ökade omkostnaderna i samhället drabbar även TULL-KUST som dessutom under nästa år ska genomföra kongress som hålls vart fjärde år, men mot bakgrund av att TULL-KUST har en god ekonomi och ett upparbetat kapital beslutade förbundsrådet enhälligt att avstå från att höja medlemsavgifterna för 2023.