Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

KBV Tull

x

TULL-KUST arbete ger resultat

TULL-KUST Riksdagen har i dag antagit statsbudgeten för 2022. Tack vare de ändringar som beslutats genom M‑Kd-Sd-reservationen för att framförallt stärka rättsväsendet så får både Kustbevakningen och Tullverket nu ytterligare resurser än vad som föreslogs i budgetpropositionen.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 19 jan. 2022

TULL-KUSTs hårda och intensiva arbete i förhållande till politiken för att öka anslagen till Kustbevakningen och Tullverket har givit resultat. TULL-KUST har under lång tid fört en intensiv dialog med väl utvalda ministrar, riksdagsledamöter och andra beslutsfattare för att uppmärksamma behovet av förstärkta anslag till verksamheterna och förbättra arbetssituationen för våra medlemmar. 

Arbetet är dock långt ifrån slutfört. Ett valår ligger framför oss och det parlamentariska läget är fortsatt oklart. Det är därför fortsatt viktigt att påvisa det stora behovet av långsiktiga resursförstärkningar till Kustbevakningen och Tullverket. 

- Utan vårt aktiva arbete med att träffa makthavare hade vi inte fått de stärka anslag som vi så väl behöver. Både Kustbevakningen och Tullverket är myndigheter som i samverkan med andra myndigheter arbetar intensivt med brottsbekämpning. För Kustbevakningen i synnerhet har allt fler arbetsuppgifter ålagts myndigheten utan att få motsvarande resurstilldelning. Nu är det viktigt att vi upprätthåller de goda kontakter vi skapat med politiker för att även fortsättningsvis hålla politiken uppmärksam på våra behov, säger Johan Lindgren, förbundsordförande.