Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Plus för Kustbevakningen och minus för Tullverket i övergångsbudget

TULL-KUST Övergångsregeringen överlämnade på torsdagen budgetpropositionen till Riksdagen för beslut. Budgeten som är en övergångsbudget är som förväntat till innehållet tunn och saknar satsningar.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 17 dec. 2018

TULL-KUST välkomnar dock att regeringen förstärker Kustbevakningens budget. TULL-KUST har vid upprepade tillfällen pekat på den ekonomiskt utsatta situation myndigheten befinner sig i, och som utan mer resurser hade blivit ohållbar, och ser det som positivt att detta nu hörsammats. Det är av stor vikt att möjligheterna till fortsatt kontinuerlig rekrytering kan ske framför allt av aspiranter och att Kustbevakningen kan genomföra nödvändiga investeringar.

När det gäller Tullverket är situationen alltjämt bekymmersam, Tullverket är i behov av förstärkningar utöver vad den tidigare regeringen tillförde i Budgetpropositionen för 2018. Övergångsbudgeten innebär att de utlovade förstärkningarna för 2020 – 2021 uteblir. En kommande ändringsbudget måste innebära rejäla resursförstärkningar till Tullverket.

TULL-KUST återkommer i nästa nummer av GRÄNSEN med mer detaljerade analyser av budgeten.