Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Scandic Foresta view 1

Kongress 2023 närmar sig

TULL-KUST Den 24 – 26 oktober äger TULL-KUSTs kongress rum på Foresta beläget på Lidingö utanför Stockholm. Nu har alla handlingar inför kongressen delgetts kongressombuden och förberedelserna är nu i sin slutfas. På den särskilda kongressidan som du finner via kongressbannern hittar du förslag från Förbundsstyrelsen, motioner och valberedningens preliminära förslag för kommande kongressperiod.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 29 nov. 2023

Via följande länk kommer du till kongressidan där alla handlingar nu finns att ta del av. Till kongressen har inkommit 38 motioner som ska behandlas av kongressens 45 ombud. Till detta kommer förslag från Förbundsstyrelsen om nya stadgar, handlingsprogram förbundsprofil, yrkesprofilförslag samt förslag till budgetramar för kongressperioden. 

Kongressen 2023