Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Medlemserbjudande

Bli medlem i TULL-KUST

TULL-KUST Förbundet som gör skillnad – Med medlemmen i fokus

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 21 sep. 2023

TULL-KUST är förbundet för anställda inom Tullverket och Kustbevakningen. Vi kan vårt jobb och vet vad det innebär, ute på fältet i vår egen vardag – vare sig vi räddar liv ute på havet, stoppar narkotika eller ser till att en effektiv tullhantering och säker uppbörd bidrar till att stärka näringslivets konkurrenskraft. TULL-KUST finns representerade över hela landet för våra medlemmar på land, till sjöss och i luften.

Du behövs också! Utan många engagerade medlemmar – med kunskap och erfarenhet från det dagliga arbetet i Tullverket och Kustbevakningen – skulle ingen lyssna på oss. Vi behöver förtroendevalda i hela landet som kan föra vår talan och utveckla lokala kollektivavtal – så att löner och arbetsvillkor anpassas efter de förutsättningar som råder på just din arbetsplats. 

Skicka in din medlemsansökan före 30 september så betalar du ingen avgift under de tre första månaderna. Därefter betalar du, som inte tidigare varit medlem, endast halv avgift resterande tid av Ditt första år som medlem.

Som medlem får du:

  • Inflytande på arbetsplatsens villkor och verksamhet.
  • Delaktighet i hela myndighetens utveckling.
  • Personligt stöd, rådgivning och förmåner.

Läs mer om medlemskapet och hämta medlemsansökan här: Bli medlem