Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Johan Lindgren Tull Kust 4000X2667 300 Dpi

Björn Roos

Johan Lindgren i seminarium om smuggling

TULL-KUST Idag har förbundsordförande Johan Lindgren deltagit i ett seminarium om vapen- och narkotikasmuggling.

Text: Joakim Lagergréen

— Uppdaterad 22 jan. 2020

Liberalerna i Skåne arrangerade ett seminarium för att diskutera vapen- och narkotikasmugglingen som sker, med fokus på Sveriges södra gräns. 

Det finns en stor gränsöverskridande brottslighet idag där Skåne är ett center med gränsen mot Danmark. Man ser att det är en omfattande smuggling av både vapen och narkotika över gränsen och att det finns en tydlig organiserad brottslighet. 

Johan Lindgren framförde att de budgetförstärkningar som har kommit tullverksamheten till del är absolut nödvändiga men konstaterade samtidigt att myndighetens verksamhet lidit av en mångårig underfinansiering och kopplat till det en stor underbemanning. De budgetförstärkningar som vi nu ser måste präglas av långsiktighet och varaktighet över tid för att återuppbyggnade av Tullverksamheten kan fortgå där TULL-KUST under flera år framfört vikten av att antalet anställda till att börja med måste öka med 500 personer. De tulltjänstmän som vi har i myndigheten idag är engagerade och motiverade men är för få. 

Mer text och referat kommer.