Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Inkomstdeklaration

Skatteverket

Information angående avdrag för fackavgiften i inkomstdeklaration för 2018

TULL-KUST Som medlem i TULL-KUST måste du själv deklarera avdraget för fackavgiften i din Inkomstdelaration. TULL-KUST har inte haft några möjligheter att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket över hur mycket varje medlem har betalat i medlemsavgift.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 27 mars 2019

Information från Skatteverkets hemsida:

Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes under 2018. Den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 juli 2018.

Skattereduktion medges för:

• fackföreningsavgifter som har betalats från och med den 1 juli 2018.

Skattereduktion medges med 25 procent av den sammanlagda fackföreningsavgiften under året. Detta under förutsättning att den sammanlagda avgiften under året har uppgått till minst 400 kronor.

Skattereduktionen medges automatiskt om arbetstagarorganisationen (fackföreningen) har lämnat kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter. Om så är fallet, behöver du inte begära skattereduktionen i din inkomstdeklaration.

Utländska arbetstagarorganisationer lämnar dock inte någon kontrolluppgift. Om du vill ha skattereduktion för medlemsavgifter till en utländsk arbetstagarorganisation, måste du därför begära det i inkomstdeklarationen under Övriga upplysningar”.

Avdraget görs under Övriga upplysningar”. Ange även TULL-KUSTs organisationsnummer 802003 – 5898. För ytterligare information om hur du deklarerar avdraget hänvisar vi till Skatteverket.

Skattereduktion medges inte för:

• avgifter till arbetslöshetskassa.