Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Bild for hemsidan

Höstens centrala avtalsrörelse skjuts upp

TULL-KUST Med anledning av det rådande läget har parterna inom staten kommit överens om att skjuta upp avtalsrörelsen i två månader. Det innebär att det nya datumet när man siktar på att vara färdig med det centrala RALS avtalet är 30 november.

Text: Joakim Lagergréen

I och med att man har senarelagt avtalsrörelsen har man även enats om att växla yrkanden under andra halva av september, det gör man normalt i juni. 

Det är arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, som TULL-KUST är en del av, som har enats om de nya datumen. 

För er som medlemmar i TULL-KUST innebär det att förhandlingarna på Tullverket respektive Kustbevakningen blir senarelagda. De reella förhandlingarna med myndigheterna kommer som tidigast inledas i början december. 

Vad det kommer bli för konsekvenser i det kommande avtalet kan vi i dagsläget inte bedöma men de centrala parterna har enats om att man i förhandlingarna på myndigheterna ska ta hänsyn till de datum för lönerevisioner som finns i dagsläget.