Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Forstasida rapport

Helhetsgrepp: Så löser vi
Sveriges trygghetsutmaningar

TULL-KUST För tredje året i rad har vi på TULL-KUST tagit fram en rapport, med syfte att ta fram relevant underlag i hur trygghetsutmaningarna ser ut och samtidigt presentera förslag på lösningar. Rapporten bygger dels på information från offentliga källor och dels på en Novus-undersökning, som vi genomför varje år för att ta reda på allmänhetens uppfattning om samhällsläget relaterat till gränsproblematiken. Rapporten i sin helhet finner du på gränsfakta.com

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 30 sep. 2019

En sammanhållen strategi och anslagsförstärkning som möjliggör 500 fler tullare i hela landet är rätt väg för att Tullen effektivt ska kunna bidra till ökad säkerhet i samhället.