Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Fackligsamverkan twitter saarbetarvi

Hearing om det brottsförebyggande arbetet

TULL-KUST Samverkansprojektet Facklig samling webbsänder en hearing om hur man kan stärka det brottsförebyggande arbetet. Ansvariga ministrar deltar.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 23 okt. 2020

Mer behöver göras för att samhället ska kunna mobilisera i det brottsförebyggande arbetet. Inom ramen för samverkansprojektet Facklig samling, där TULL-KUST deltar, anordnar nu Vision en hearing där ansvariga ministrar deltar.

Den webbsända hearingen som kommer att vara öppen för alla att följa hålls den 23 oktober. Förutom inrikesminister Morgan Johansson och socialminister Lena Hallengren deltar bland annat representanter för arbetsgivare, politiker och forskare. För TULL-KUST deltar förbundsordförande Johan Lindgren.

Syftet med hearingen är att lyfta hur vi kan stärka det brottsförebyggande arbetet och samordna det tidiga stödet till barn och unga i riskzon. För att lyckas med våra ambitioner behöver regering, myndigheter och kommuner ge våra medlemmar bättre förutsättningar på en rad områden, vilka kommer att diskuteras under hearingen.

Tid: Fredag 23 oktober 2020 klockan 10 – 12

Länk till sändningen: https://​play​.vision​.se/​y​r​ke/at…

Om Facklig samling

Inom ramen för samverkansprojektet Facklig samling har deltagarna tidigare enats om vissa grundpelare som krävs för ett stärkt brottsförebyggande arbete. Dessa återfinns i det gemensamma uttalande som organisationerna gick ut med tidigare i år. 

Gemensamt uttalande från facklig samling: https://​www​.tullkust​.se/​n​yhete…