Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Logo Color

Förbundsrådets ordinarie möte

TULL-KUST Under några timmar på förmiddagen den 2 december samlades förbundsrådet för sitt årliga ordinarie möte, även denna gång i digital form. I anslutning till förbundsrådet höll även tull- respektive kustråden sina sista möten för året. Liksom vid förbundsrådets förra extrainkallade möte ägde ett kompletteringsval rum, denna gång av studieansvarig i förbundet. Dessutom gästades rådet av TCOs ordförande Therese Svanström och kanslichefen Mikael Sjöberg.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 4 feb. 2021

Förbundsordförande Johan Lindgren summerade inledningsvis det gångna året som varit ett minst sagt annorlunda år för alla men konstaterade att förbundet såväl centralt som lokalt klarat av utmaningarna med att hantera verksamheten digitalt. 

Budget

Förbundsrådet har, de år när det inte är kongress, som uppgift att besluta om budgeten för nästkommande år. Förutsättningarna, är sett mot bakgrund av de nu gällande omständigheterna, dock annorlunda i år. Stora utgiftsposter för förbundet normalt sett är, givet den verksamhet som bedrivs, resekostnader, traktamenten konferens- och hotellkostnader. Detta innebär att utfallet detta år kommer att resultera i ett större överskott och då nu rådande restriktioner sannolikt kommer att bestå även under första halvåret 2021 justerades budgeten mot den bakgrunden. Den budget som rådet beslutade om innebär satsningar på fortsatt påverkansarbete, medlemsrekrytering, facklig utbildning. Sammanträdeslokalerna i Förbundets fastighet kommer att omformas i samband med en sedan tidigare planerad renovering där, även om vi under 2021 kommer att återgå till normala former med fysiska möten på agendan, målsättningen är att skapa möjligheter för digitala möten och exempelvis utbildningar. I den budget kongressen beslutade om för 2020 fanns även medel avsatta för att förstärka kansliet vilket kommer att ske under 2021

Kompletteringsval

I och med valet av Elisabeth Eriksson som ledamot i Förbundsstyrelsen i september uppstod en vakans på posten som studieansvarig i förbundet. Inför förbundsrådet vände sig valberedningen till avdelningarna med uppmaningen att inkomma med nomineringar. Valberedningens ordförande Maria Ågren kunde meddela att de utifrån nomineringarna föreslog Cecilia Djurberg, Avdelning Väst. Förbundsrådet beslutade enhälligt att välja Cecilia Djurberg till studieansvarig.

De centrala avtalsförhandlingarna

Ombudsman Joakim Lagergréen informerade i korthet om avtalet efter de avslutade avtalsförhandlingarna som färdigförhandlades dagen före förbundsrådet den 1 december 2020.

(Avtalet presenteras i detalj på annan plats på hemsidan)

GDPR-information

Förbundets kanslichef Åsa Gunnheden informerade om vikten av att avdelningarna följer de rutiner som tagits fram när det gäller GDPR, vad avdelningarna särskilt ska tänka på för att undvika personuppgiftsincidenter och vad som gäller i det fall en sådan skulle ske.

Gäster

TCOs ordförande Therese Svanström och TCOs nya kanslichef Mikael Sjöberg gästade för första gången TULL-KUST och inledde med en presentation av sig själva, och kunde informera om arbetet utifrån de kärnområden medlemsförbunden enats om vid TCOs kongress. Kärnområdena är – arbetsmarknad, utbildning och ekonomi – Sociala trygghetssystem – Partsmodellen – EU och internationellt – Jämställdhet och mångfald. Therese informerade om de frågor TCO särskilt ägnat mycket kraft åt under året. 

GRÄNSENs nya redaktör Jessica Vikberg var också inbjuden att delta vid Förbundsrådet. Hon presenterade sig själv, arbetet som redaktör, samt delgav några tankar kring tidningen På Gränsen.

Förbundsordförande Johan Lindgren tackade alla för ett gott utfört arbete under 2020, samt en God Jul och ett Gott Nytt År.