Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Logo Color

En intensiv höst väntar med stora frågor på dagordningen såväl inom Tull- som Kustråd

Text: TULL-KUST

Hösten inleds på samma sätt som innan sommaren med fortsatta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att fortsätta jobba hemifrån om man kan. TULL-KUSTs kansli kommer därför fortsatt att vara stängt.

Tack vare att det mesta av förbundets administrativa verksamhet kan bedrivas på distans arbetar kansliet och Förbundsstyrelsen hemifrån. 

Även om kansliet inte är bemannat kan fortsatt full medlemsservice ske och verksamheten löpa på som vanligt om än på distans. Förbundsstyrelsen har återkommande digitala möten för avstämning av aktuella frågor. 

Tull- och kustrådsmötena fortgår som vanligt med veckovisa telefonkonferenser. I övrigt sker förhandlingar och dialog som vanligt på myndigheterna om än på distans.

Nu pågår inom bägge råden planering för kommande Tull-respektive Kustrådsmöten där många viktiga frågor inom respektive myndighet står på dagordningen.

Den 16 september kommer även ett extra digitalt förbundsråd att hållas.