Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Elisabeth eriksson 3000x2000 300 dpi

Elisabeth Eriksson invald i Förbunds-styrelsen

TULL-KUST Förbundsrådet samlades under onsdagen den 16 september till möte, denna gång för första gången digitalt, för att genomföra kompletteringsval av ledamot från Tullverket i Förbundsstyrelsen. Detta sedan Lena Larsson den 31 juli gick i pension från sin tjänst i Tullverket.

Text: TULL-KUST

Förbundsstyrelsen kallade redan i början av året till ett extra Förbundsråd för att genomföra valet. Förbundsrådet består av Förbundsstyrelsen, Tull- och Kustråd. Ursprungligen var det tänkt att Förbundsrådet skulle träffas i Stockholm i maj men som så mycket annat som skjutits på framtiden på grund av Coronapandemin beslutade Förbundsstyrelsen att i stället kalla till möte i september. 

Förbundsordförande Johan Lindgren öppnade mötet och som första punkt på dagordningen, efter sedvanliga formalia, stod så valet av ledamot i Förbundsstyrelsen. Valberedningens Vice ordförande Kathrine Månsson meddelade att nominerad för posten var enbart Elisabeth Eriksson, Stockholmsavdelningen som idag är studieansvarig i förbundet. Förbundsrådet beslutade enhälligt att välja Elisabeth Eriksson till ny ledamot i Förbundsstyrelsen. Elisabeth tillträder posten den 1 oktober. En närmare presentation av Elisabeth kommer i nästa nummer av förbundets tidning GRÄNSEN.

I och med valet uppstår följaktligen en vakans på posten som studieansvarig varför valberedningen får i uppdrag att begära in nomineringar från avdelningarna inför det ordinarie förbundsrådsmöte som kommer att genomföras i december. 

Avslutningsvis riktade sig Förbundsordförande Johan Lindgren till Lena Larsson som han tackade för hennes mångåriga fackliga engagemang och insatser i förbundet. När tid så medger till att Förbundsrådet kan samlas till ett fysiskt möte kommer tillfälle för en mer ordentlig avtackning ske.