Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Västerlånggatan

Arbetet löper på

TULL-KUST Det har nu passerat fem veckor sedan Förbundsstyrelsen under rådande omständigheter och i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutade att stänga förbundskansliet i Gamla Stan tills vidare.

Text: Johan Lindgren

— Uppdaterad 7 maj 2020

Tack vare att det mesta av förbundets administrativa verksamhet kan bedrivas på distans arbetar kansliet och Förbundsstyrelsen hemifrån. 

Även om kansliet inte är bemannat kan fortsatt full medlemsservice ske och verksamheten löpa på som vanligt om än på distans. Förbundsstyrelsen har återkommande digitala möten för avstämning av aktuella frågor. 

Tull- och kustrådsmötena fortgår som vanligt med veckovisa telefonkonferenser. I övrigt sker förhandlingar och dialog som vanligt på myndigheterna om än på distans.